Ombyggnad av ”toahuset”

Mindre jobb återstår på Servicehuset, båda toaletterna kan nu användas.

10/10 2018

 På den här sidan kommer jag att lägga in den information som styrelsen lämnar angående ombyggnad av ”toalettbyggnaden”

Först en ritning på hur planen ser ut just nu.

Bild 2 och 3 är enbart för att få en uppfattning om hur det kan komma att se ut. Det finns inget som är bestämt angående tex ytskikt mm.