Åtgärdsansvariga 2018

oulebanan                        Bo Sköldh                               Lott nr 9

Bygg och underhåll            Styrelsen

Kompost                              PG Persson                            Lott nr 13

                                              Björn Lundberg                      Lott nr 37 Sammankallande

Kompostkvarn                     Håkan Johansson                  Lott nr xx Ansvarig

Fika på Städdagar               Christina Björklund                Lott nr 4

                                               Birgitta Jangdal                       Lott nr xx

                                               Gunilla Bergqvist                   Lott nr 13

Försäljning av sand              Lisa Österlund                      Lott nr 27

Inköp toapapper m.m.           Lotta Mattsson                     Lott nr 6

Flaggning                               Lennart Nilsson                    Lott nr 66

Trädgårdsgruppen                Sylvia Selander                     Lott 28 Sammankallande                    

                                                Eva Lindberg

                                                Eva Söderberg

                                                Eva-Britt Noren                      Lott 62

                                                Kicki Källström                    Lott nr xx

Redskapsboden                        Håkan Stenberg                    Lott nr 12

Klubbstugan städning          Solveigh Andersson               Lott nr 18

                                                 Elisabeth Marcusson             Lott nr 36

Vatten och Avlopp                 Toni Fredriksson                    Lott nr 45

                                                 Håkan Stenberg                    Lott nr 12

Gräsklippningsansvarig        Toni Fredriksson                   Lott nr 45

Ansvarig för hemsidan           Birgitta Björklund                  Lott nr 11