Säter Koloniträdgårdsförening

Kommande möten och arbetsdagar

Arbetsdagar 2019 kl. 10-12

Jämna nr: Lördagarna 25 maj och 7 september

Udda nr:    Lördagarna 15 juni och 21 september

Arbetstimmar kan ej utföras på annan tid än vad som anslagits. Ej utförd tid kommer att debiteras med 200 kr/timme.

Årsmöte 2019 

  • Lördag kl. 10-12 med efterföljande vattenpåsättning