Säter Koloniträdgårdsförening

Kommande möten och arbetsdagar

Arbetsdagar 2018

  • 8 september 9.00 - 12.00

Arbetstimmar kan ej utföras på annan tid än vad som anslagits. Ej utförd tid kommer att debiteras med 200 kr/timme.

Höstmöte 2018

  • Lördag 6 oktober kl. 10.00, vattenavstängning efter höstmötets slut